Lucie Drimlová

certifikovaná koučka

Každý den může být dobrý…

Vítejte v online koučovně

Koučovací sezení se mnou probíhají v online prostředí přes Google Meet. Klientům nabízím možnost vyzkoušet si tento způsob koučování nezávazným setkáním zdarma.

Životní celostní koučování

Může Vám pomoci dosáhnout změny či cíle, kterou jste si určili. V celostním koučování se zaměřujeme mimo jiné i na to, jak klient vnímá celou záležitost i skrze své tělo.

Family Coaching

Koučování partnerských a rodinných vztahů, vztahů rodičů a dětí, sourozeneckých vztahů či motivace dětí.

Osobní a podnikatelská vize

Koučování pro sestavení osobní vize.  V online prostředí toto koučování můžeme podpořit využitím grafických nástrojů jako „bílá tabule“ nebo „malování“. 

Individuální firemní koučink

Výkonově zaměřený koučink. Cíl je zadán smluvně objednavatelem a je pro kouče a klienta závazným.

O koučování

Koučování je pro mě pomoc s hledáním cesty k cíly a otevírání mysli. S cílem může přijít klient nebo ho hledáme společně na sezení. Koučování považuji za silný nástroj, který pracuje s vnitřním potenciálem člověka. Umíme tak najít a podpořit silné stránky a použít je na cestě k stanovenému cíli. Při koučování používám techniky NLP (Neurolingvistické programování), zásady respektující komunikace, jsem připravená klientovi naslouchat a otevřeně s ním komunikovat. Dodržuji také doporučenou strukturu koučovacího sezení a etický kodex kouče. Důležitá je pro mě důvěra a vytvoření bezpečného prostředí pro klienta i mě, tak abychom byli schopni se při řešení otázek dostat co možná na nejhlubší úroveň vnímání a rozlišit podstatné od nepodstatného.
Při sezeních se nechávám vést svojí intuicí a srdcem. Používám techniky emoční inteligence, respektující komunikace, meditace se základem v jógové praxi, relaxace, techniky pro práci se stresem a pro podporu soustředění. V záležitostech mezilidských vztahů se nechávám inspirovat teorií pěti jazyků lásky.

Přínosy koučování pro Vás

 • budou přicházet AHA momenty
 • z každého koučování si odnesete konkrétní a vlastní kroky, které chcete provést
 • budu vás podporovat v hledání řešení vašich záležitostí namísto setrvávání v nerozhodnosti
 • úspora času při hledání možností a řešení
 • více pohledů na možnosti jak problém řešit
 • přijde uvědomění toho, že vaše řešení je v souladu s vámi samotným
 • už pro vás nebudou překážky, vše co přijde a bude přicházet se pro vás stane výzvou
 • budete motivováni problémy řešit na místo jejich nepřijetí, setrvávání v nich či odkládání jejich řešení
 • začnete si uvědomovat, nebo bude narůstat vaše sebehodnota a sebeláska
 • začnete více naslouchat sami sobě a svému tělu
 • získáte chuť problémy komunikovat

Jak probíhají koučovací setkání v ONLINE KOUČOVNĚ?

1. Rezervace termínu setkání a jeho objednávka

Klient si vybere službu. Termín online schůzky si může domluvit telefonicky nebo přes email. 

2. Potvrzení termínu schůzky a poslání informací k připojení

 Klientovi mailem potvrdím termín, pošlu odkaz pro připojení přes Google Meet a postup jak se má v domluvený čas připojit. 

3. Přivítání a zahájení koučování

Kouč se s klienta ptá na záměr, který má pro toto koučovací sezení. Společně stanoví klientův cíl koučování. 

4. Vlastní koučovací sezení

Při koučování používám základní koučovací rámec motody GROW, techniky celostního koučování a NLP (Neurolingvistického programování). 

5. Stanovení akčních kroků, závěr koučování a koučovacího sezení

V koučování je klient koučem veden k tomu, aby si stanovil pro sebe akční kroky.  Klient se může také vyjádřit k přínosu koučování pro něj. S klientem se domlouvám na další postup a způsob jakým uhradí částku za proběhlé setkání.

Moje nabídka

Koučování na zkoušku 30 min.

Nezávazné setkání určené pro nové klienty k vyzkoušení si online připojení, seznámení a zodpovězení případných dotazů.

Více informací

První naše setkání, abychom se mohli vzájemně poznat. Vyzkoušíme, jak nám funguje online spojení, vyřešíme technické záležitosti, povíme se něco o koučování, jak sezení probíhají a budu odpovídat na Vaše případné dotazy. Pro klienta je toto setkání nezávazné a má sloužit k vzájemnému naladění pro další spolupráci.

Pro toto setkání si vytvářím časový rámec 45 min. Připojená jsem nejpozději 5 min před plánovaným časem zahájení schůzky a pro ukončení ponechávám časovou rezervu 10 min. 

zdarma

Koučovací sezení 90 min.

Klient buď přichází s cílem, kterého chce dosáhnout, nebo si ho ve spolupráci s koučem nalezne a stanoví. S pomocí koučovacích technik Vás budu udržovat na cestě k dosažení cíle, který jste si stanovili a v řešení Vašich záležitostí. Na jeho konci budete vědět, co přesně chcete udělat, změnit, tak aby se naplnila Vaše potřeba.

Více informací

Pro koučovací sezení o délce 90 min. si vytvářím časový rámec 120 min. Na schůzku se připojuji nejpozději 5 min před začátkem schůzky, ponechávám rezervu 15 min na dokončení rozdělané práce a 10 min na ukončení schůzky. 

850 Kč

Kdo jsem

Jsem průvodkyní, podporovatelkou, lektorkou, učitelkou, mámou pěti dětí, ženou a koučkou sebe a mého života. Mojí vášní je hledat, prozkoumávat a otvírat možnosti.“ 

Reference

„Popravdě, měla jsem zpočátku trochu obavy, nevěděla jsem přesně, co mohu od koučingu očekávat. Ale přátelský přístup a velké pochopení pro každodenní problémy ze strany Lucie mě hned při prvním sezení doslova nabily chutí pustit se do změn. Jsem výtvarník, ale pořád jsem měla pocit, že přešlapuji na místě. Potřebovala jsem dodat odvahu a sebevědomí, že jít vlastní cestou má smysl. Pomocí srozumitelných metod a vizualizací jsem si mohla uvědomit, kde se nacházím a představit si, kam se můžu dostat. Byla zábava „vidět“, kde mohu být, když udělám zdánlivě správná rozhodnutí z pohledu očekávání ostatních, ale v rozporu s mým vlastním přesvědčením. Lucka dokáže skvěle věci pojmenovat a její resumé jsou naprosto trefná. Byla jsem dost často překvapená, jak jednoduché věci jsou a jak si člověk většinou klade překážky sám před sebe. Po několika málo sezení s Luckou se přede mnou moje cesta vynořila v naprosto průzračné podobě, cítila jsem sílu a začala jsem pracovat s nově nabytou jistotou. Dělalo mi radost, že nemusím řešit, jestli se budou mé obrazy líbit nebo ne. A funguje to.
Témat, která jsem mohla s Luckou probírat, bylo hodně a rozhovor s ní mi vždycky dodal chuť pustit se do řešení jakéhokoli problému. Po pár sezení s ní jsem cítila velké změny ve vlastním vnímání. Spoustu věcí máme v hlavě zakódovánou jako neměnné vzorce a ty nás nepustí jít dál, díky Lucce jsem tyhle vzorce mohla změnit, a to mi umožnilo hodně se posunout a osvobodit.
Tuto zkušenost mohu vřele doporučit i lidem, kteří nemají konkrétní problém, ale mají jen pocit, že jejich život není takový, jaký by ho chtěli mít. V příjemném rozhovoru s Lucií se pomalu rozkrývají jednotlivé životní oblasti a jejich zlepšování je pak jako skládačka, všechno do sebe začne hezky zapadat. Člověk pocítí úlevu a znovu nabytou radost z každodenního života.“

Eliška Švecová, výtvarnice, Ateliér El čeko, www.elceko.cz

KONTAKT

Lucie Drimlová

Novomoravanská 347/52

61900 Brno

mobil: 775 570 315

email: info@luciedrimlova.cz

IČO: 704 11 271

„Great things never came from comfort zones.“

Zde mi můžete poslat zprávu